Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Úvod

Tieto zásady ochrany osobných údajov, ktoré boli naposledy aktualizované dňa 19/09/2018, stanovujú postupy spracovania údajov, ktoré vykonáva RedKings.com.

Na RedKings.com radi veci zjednodušujeme a uľahčujeme pre našich zákazníkov a to zahŕňa jasné, transparentné a otvorené informácie o tom, čo zhromažďujeme a ako a prečo používame údaje, ktoré zhromažďujeme, preto táto lokalita zachádza do úplných podrobností.

Naše zásady vysvetľujú, ako používame vaše osobné údaje, či už len navštívite našu lokalitu, urobíte vklad alebo si zahráte jednu z našich hier. Tieto zásady zahŕňajú informácie, ktoré možno nepoznáte o svojich právach na ochranu osobných údajov, o okolnostiach, za akých zdieľame a získavame informácie o vás a o tom, ako ich používame na prispôsobenie marketingu, ktorý dostávate. Prečítajte si pozorne všetky časti.

V prípade akýchkoľvek podstatných aktualizácií týchto zásad vás o tom budeme informovať.

Vezmite na vedomie, že všetci naši zamestnanci absolvujú pravidelné školenia o bezpečnosti informácií a pri spracovávaní vašich informácií sú povinní vždy dodržiavať interné pravidlá a postupy.

Dúfame, že bude táto lokalita užitočná, ale ak máte akékoľvek obavy alebo otázky týkajúce sa ochrany údajov, neváhajte a kontaktujte našu osobu zodpovednú za ochranu údajov na adrese play(at)redkings.com

Náš sľub ochrany osobných údajov

RedKings.com si bude vždy ceniť a rešpektovať súkromie každého jedného zákazníka, ktoré zabezpečujeme prostredníctvom našich zásad ochrany osobných údajov. RedKings.com potvrdzuje skutočnosť, že vaše osobné informácie sú vaše osobné informácie. Vaše súkromie je dôležité nielen pre vás, ale aj pre nás, a preto vám sľubujeme:

že sa RedKings.com zaviazala chrániť vaše súkromie. Veríme, že používaním vašich osobných údajov veci zjednodušujeme a robíme ich lepšie. Vždy budeme uchovávať vaše osobné údaje v bezpečí. Jasne a otvorene vám vysvetlíme, prečo zhromažďujeme vaše osobné informácie a ako ich používame. Ak máte možnosti alebo práva, vysvetlíme vám ich a budeme rešpektovať vaše priania.

Druhy informácií, ktoré zhromažďujeme

Od našich zákazníkov zhromažďujeme dva druhy údajov a informácií. 

„Osobné informácie“
Personal Information which can be used to identify an individual. The Personal information we collect through our Services includes information which is submitted directly by the you, such as: phone number; full name; e-mail address; home address; date of birth; payment means (e.g. credit card number); and other financial information that we may need in order to provide our Services. We also collect Personal Information from your device (e.g. geolocation data, IP address) and information on your activity on the Services (e.g. pages viewed, online browsing, clicks, actions, etc.).

„Neosobné údaje“
Druhým typom informácií sú neidentifikované a neidentifikovateľné informácie, ktoré sa týkajú vašej osoby a ktoré môžu byť sprístupnené alebo ktoré môžeme zhromaždiť, keď využívate služby. Nepoznáme totožnosť používateľa, od ktorého sme získali dané neosobné údaje. Neosobné informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu obsahovať súhrnné informácie o používaní a technické informácie, ktoré prenáša vaše zariadenie, vrátane určitých informácií o softvéri a hardvéri (napr. typ prehliadača a operačný systém, ktorý používa vaše zariadenie, jazykové preferencie, čas prístupu a názov domény webovej lokality, z ktorej ste sa pripojili k službe, atď.), s cieľom zlepšiť funkčnosť našich služieb. 

Ak spojíme osobné údaje s neosobnými informáciami, budú sa kombinované informácie považovať za osobné údaje tak dlho, pokým zostanú spojené. 

Ako zhromažďujeme vaše informácie

Zhromažďovanie informácií o vás, od vás

RedKings.com zhromažďuje osobné informácie o vás vždy, keď používate naše služby. Niektoré osobné informácie nám poskytnete priamo, napríklad pre registrácii účtu alebo financovaní účtu. Ďalšie informácie zhromažďujeme počas vašich interakcií s nami, ako sú stávky, ktoré zadáte, alebo komunikácia on-line s tímom zákazníckych služieb a prostredníctvom súborov cookie. (Viac informácií o používaní súborov cookie nájdete v sekcii venovanej súborom cookie.) A v prípade, že budete súhlasiť, nahrávame aj telefonické hovory, keď nám zavoláte. Zhromažďujeme aj informácie o spôsobe prístupu, zobrazovania, zdieľania, prispievania a komunikácie s našimi službami a prostredníctvom nich, napríklad keď pridávate komentáre prostredníctvom kanálov sociálnych médií alebo funkcií četu.

Zhromažďovanie informácií o vás, získané z vášho zariadenia

Zhromažďujeme informácie zo zariadení, ktoré používate pri využívaní obsahu, produktov a služieb RedKings.com. Zahŕňa to okrem iného aj: vašu adresu IP (číslo, ktoré identifikuje konkrétne zariadenie na internete a ktoré je potrebné na to, aby komunikovalo vaše zariadenie s webovými lokalitami), model hardvéru, operačný systém a číslo verzie.

Zhromažďovanie informácií o vás, zo súborov cookie

Môžeme zhromažďovať informácie o vašom počítači, vrátane informácií o adrese IP, operačnom systéme a type prehliadača, ktoré sú k dispozícii na správu systému a oznamovanie súhrnných informácií našim inzerentom. Sú to štatistické údaje o aktivitách a vzorkách prehliadania používateľov a neidentifikujú žiadneho jednotlivca.

Z rovnakého dôvodu môžeme pomocou súboru cookie, ktorý je uložený vo vašom prehliadači alebo na pevnom disku vášho počítača, získať informácie o vašom všeobecnom používaní internetu. Súbory cookie obsahujú informácie, ktoré sa prenášajú na pevný disk vášho počítača. Pomáhajú nám zlepšovať našu lokalitu a poskytovať lepšie a personalizovanejšie služby. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sú dôležité na prevádzkovanie lokality. Súbory cookie, ktoré používame, môžu byť zoskupené do štyroch samostatných kategórií a sú vysvetlené v nižšie uvedenej sekcii určenej súborom cookie.

Zhromažďovanie informácií o vás, získané z externých spoločností

Aby ste nám pomohli dodržiavať naše zákonné a regulačné záväzky KYC, pri otvorení účtu môžeme odkazovať na informácie, ktoré ste nám poskytli so spoločnosťou Experian, ktorá nám odpovie, pokiaľ ide o presnosť poskytnutých údajov. Prihlásime sa a uložíme výsledok, ktorý nám pošlú.

Keď si zákazník z Veľkej Británie otvorí účet, konzultujeme pri každom ďalšom prihlásení so spoločnosťou GamStopom, s cieľom získať informácie o tom, či musíme obmedziť prístup k našim službám. Výsledok, ktorý nám pošlú, zaznamenáme a uložíme.

Používame verejne dostupné informácie (na stránkach sociálnych médií a podobne), aby sme pomohli overiť informácie, ktoré nám boli poskytnuté, a výsledky zaznamenáme a ukladáme.

Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme? 

Osobné informácie používame a zdieľame tak, ako je to uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Osobné informácie budú poskytnuté tretej strane iba v rozsahu, ktorý je potrebný na konkrétny účel, ako je stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, a v takýchto prípadoch požadujeme, aby súhlasila príslušná tretia strana so spracovaním takýchto informácií v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. 

Informácie, ktoré zhromažďujeme a ktoré môžu zahŕňať osobné informácie, sa používajú na tieto účely: 

 • nastavenie účtu a poskytovanie našich služieb (napr. odosielanie šekov na platbu, spracovanie platieb, atď.);
 • identifikáciu a autentifikáciu vášho prístupu k určitým funkciám;
 • komunikáciu s vami a informovanie o našich najnovších aktualizáciách;
 • propagáciu našej webovej lokality a na predaj našich produktov alebo produktov našich obchodných partnerov a pobočiek;
 • zasielanie reklám;
 • vykonávanie výskumu alebo anonymnej analýzy s cieľom zlepšiť a prispôsobiť naše služby vašim potrebám a záujmom;
 • podporovanie našich služieb, odstraňovanie chýb v rámci našich služieb a odpovedanie na vaše otázky; a
 • vyšetrenie porušenia a presadenie našich pravidiel tak, ako to vyžadujú zákony, predpisy alebo iné vládne orgány, alebo dodržiavanie predvolaní alebo podobných právnych procesov alebo reagovanie na vládnu požiadavku;
 • Vykonanie auditu určitých prvkov našich obchodných postupov.

Spoločnosti, ktoré poskytujú služby v našom mene

Vaše osobné údaje zdieľame s externými organizáciami, ktoré vykonávajú niekoľko služieb v mene RedKings.com. Vykonávame kontroly s cieľom zabezpečiť, že spoločnosti, s ktorými pracujeme, poskytnú vašim informáciám rovnakú úroveň starostlivosti a ochrany ako my. Rovnako ako my, aj oni sú povinní zaobchádzať s vašimi informáciami v súlade so zákonom o ochrane údajov a zároveň sú povinní zaviesť zmluvné opatrenia posilňujúce tieto povinnosti.

Hlavné funkcie, ktoré sú alebo môžu vykonávať. úplne alebo čiastočne, nižšie uvedené tretie strany:

 • správa a realizácia marketingových kampaní,
 • spracovanie a overovanie platieb,
 • kontroly proti podvodu a praniu špinavých peňazí a overovanie ID;
 • kontroly na odhalenie nespravodlivého používania našich produktov a služieb;
 • web hosting, obsahové služby on-line a ukladanie dát;
 • riadenie súťaží, výziev a ponúk;
 • analýza údajov a čistenie údajov;
 • prieskum trhu a zhromažďovanie alebo analýza spätnej väzby od zákazníkov;
 • služby a podpora IT;
 • služby súvisiace s auditom a dodržiavaním predpisov a právom;
 • ukladanie údajov pre regulátorov s právom prístupu a nahliadaniu;

zdieľanie informácií v rámci Experian.

Ak nesúhlasíte, že odovzdáme vaše osobné údaje spoločnosti Experian, nebudete si môcť otvoriť účet a používať naše produkty a služby s funkciou pay-to play.

Na overenie totožnosti našich zákazníkov v Spojenom kráľovstve a Dánsku používame nástroje a služby, ktoré poskytuje spoločnosť Experian. Údaje odovzdáme spoločnosti Experian a vyhľadávanie sa vykonáva pomocou ich produktov, s cieľom skontrolovať platnosť poskytnutých informácií. Z tohto dôvodu sme vám povinní povedať, že:

 • i. spoločnosť Experian môže skontrolovať podrobnosti, ktoré poskytol zákazník, v súvislosti so všetkými údajmi v akejkoľvek databáze (verejnej alebo inej), ku ktorej má spoločnosť Experian prístup na účely príslušného overenia,
 • ii. spoločnosť Experian zanecháva špecifickú (nekreditnú) stopu, a
 • iii. máme k dispozícii záznam o prijatom rozhodnutí, ak si ho potrebujeme vypočuť.

Zdieľanie informácií s regulačnými orgánmi na udeľovanie povolení

Musíme dodržiavať celý rad licenčných a regulačných požiadaviek, pričom niektoré zahŕňajú použitie osobných a neosobných informácií.

Informačné požiadavky regulačných orgánov:

Vo všetkých licenčných jurisdikciách sme povinní pravidelne vypracovávať správy obsahujúce neosobné údaje. Správy sa skladajú z vecí, ako je počet samoblokácií, počet registrácií, počet sťažností, počet podozrivých transakcií hlásených orgánom.

Ako dlho uchovávame vaše informácie?

Vaše osobné údaje uchovávame iba dovtedy, kým na to máme platný právny dôvod, ktorý zahŕňa poskytnutie služieb, o ktoré ste požiadali, splnenie našich zákonných a regulačných povinností, riešenie sporov a uplatňovanie našich dohôd. 

Doba, počas ktorej uchovávame rôzne typy osobných informácií, sa môže líšiť v závislosti od toho, prečo sme ich pôvodne získali, dôvod, prečo ich spracovávame, a právne požiadavky, ktoré sa na ne vzťahujú. Pri stanovovaní časových lehôt na uchovávanie a vymazávanie údajov berieme do úvahy celý rad faktorov vrátane platných nariadení a noriem týkajúcich sa hazardných hier a hrania hier, boja proti praniu špinavých peňazí, zdaňovania, spracovania platieb a vybavovania sťažností, potreby predchádzať trestnému činu alebo inému zneužitiu našich služieb a požiadaviek na audit. Na splnenie našich požiadaviek bude potrené uchovať vaše osobné údaje na určitú dobu aj potom, ako už nebudete našim zákazníkom. Keď už informácie nepotrebujeme na splnenie vyššie uvedených požiadaviek, bezpečne ich odstránime alebo anonymizujeme.

Vaše práva

Vaše práva subjektu údajov

Z hľadiska svojich osobných údajov, ktoré o vás máme, máte tieto práva:

 • právo byť informovaní. Transparentnosť, ako používame vaše osobné údaje. Z tohto dôvodu tieto podrobné pravidlá ochrany osobných údajov,
 • právo na prístup. Toto právo vám umožňuje napr. získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame,
 • právo na nápravu. Oprava/náprava osobných údajov, ktoré o vás máme. Umožní vám to opraviť/napraviť neúplné alebo nepresné dáta, ktoré o vás máme,
 • právo na vymazanie. Umožňuje vám to požiadať o vymazanie svojich osobných údajov [známe ako „právo byť zabudnutý“], ak neexistuje dôvod na to, aby sme ich aj naďalej spracúvali,
 • právo na prenos údajov. dáva vám to právo prijímať osobné údaje, ktoré poskytli správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Taktiež vám to dáva právo požiadať správcu, aby tieto údaje odoslal priamo inému správcovi,
 • právo obmedziť spracovanie. Umožňuje vám požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, t. j. používať ich len na určité účely, ak:
  • nie sú presné,
  • sa používajú nelegálne, ale nechcete, aby sme ich vymazali,
  • už nie sú viacej relevantné, ale chcete, aby sme ich uchovali na účely prípadných právnych nárokov.
  • už ste nás požiadali, aby sme prestali používať vaše osobné údaje, ale čakáte na potvrdenie, či máme oprávnené dôvody používať vaše osobné údaje,
 • právo na námietku. Dáva vám to právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov. Napríklad, ak máte námietky voči prijímaniu marketingových materiálov, môžete vymazať svoj súhlas so zasielaním takéhoto materiálu. Právo na námietku platí len za určitých okolností. Či platí, závisí od vašich účelov spracovania a od zákonnosti spracovania. Jednotlivci majú absolútne právo vzniesť námietky voči spracovaniu svojich osobných údajov, ak sú určené na účely priameho marketingu. Jednotlivci môžu tiež namietať, ak ide o spracovanie na účely:
  • úlohy vykonávanej vo verejnom záujme;
  • vykonávania verejnej moci, ktorú ste získali; alebo
  • vašich oprávnených záujmov (alebo záujmov tretej strany);
  • vo vzťahu k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Ak si myslíte, že boli vaše práva na súkromie porušené, alebo nesúhlasíte s rozhodnutím, ktoré sme urobili o vašich právach na súkromie, máte právo sťažovať sa príslušnému orgánu dohľadu.

Časť súborov cookie

Čo sú to súbory cookie?

Súbory „cookie“ sú malé textové súbory uložené vo vašom webovom prehliadači, ktoré nám umožňujú rozpoznať váš počítač pri návšteve našej webovej lokality. Súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby fungovali niektoré časti našej webovej lokality správne a bezpečne. Tiež ich používame na to, aby sme pre vás urýchlili niektoré veci, zjednodušili ich a viac ich prispôsobili vašim potrebám a aby nám pomohli pochopiť, ako sa používa naša webová lokalita. Môžeme ich použiť aj na to, aby sme vám predstavili viac prispôsobený obsah.

Aby to bolo možné, zhromažďujú súbory cookie o vás určité osobné informácie vždy, keď použijete našu webovú lokalitu. Môžete si vybrať, či chcete prijať alebo odmietnuť niektoré alebo všetky typy súborov cookie a kontrolovať ich prostredníctvom nastavení prehliadača vášho zariadenia. Pri návšteve našej webovej lokality vás na to upozorníme a zobrazíme vám náš banner cookie. Ak budete pokračovať v používaní našej webovej lokality bez úpravy nastavení prehliadača, použijeme súbory cookie tak, ako je stanovené v nižšie uvedených častiach. A aby sme vám mohli pomôcť informovane sa rozhodnúť, je dôležité vedieť, prečo používame rôzne typy súborov cookie a čo to znamená pre vaše skúsenosti on-line. Táto časť vám poskytuje súhrn hlavných bodov a nájdete tu vysvetlenia, ako vypnutie rôznych typov súborov cookie ovplyvní vaše skúsenosti na našej webovej lokalite.

RedKings.com zároveň umožnia zistiť, ktorá reklama vás priniesla na našu webovú lokalitu, preto môžeme vo vašom počítači používať súbory cookie RedKings.com. V prípade, že zhromažďujeme takéto informácie, prostredníctvom nich vás nebude možné identifikovať a tieto informácie nebudeme zdieľať so žiadnou nepripojenou treťou stranou.

Kategórie súborov cookie

Kategórie cookie, ktoré používame, patria do týchto kategórií:

 • Nevyhnutne potrebné
  Tento typ súboru cookie vám umožní navigáciu na webovej lokalite a využívanie základných funkcií, ako sú zabezpečené oblasti a registrácia on-line. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne informácie o vás, ktoré by mohli byť použité na marketing alebo ktoré by si pamätali, čo ste na internete navštívili. Tieto súbory cookie sú nevyhnutné preto, aby sme mohli zaručiť výkon našich webových stránok. Ak ich zakážete, nebudeme schopní zabezpečiť vašu bezpečnosť alebo predvídať, ako sa bude naša webová lokalita správať počas vašej návštevy.
 • Výkonové súbory cookie
  Tento typ súboru cookie zhromažďuje informácie o používaní našej webovej lokality, napr. ktoré stránky navštívite a či sa vyskytli nejaké chyby. Zhromaždené informácie sú anonymné a používajú sa iba na to, aby nám pomohli zlepšiť fungovanie našej webovej lokality, zhodnotiť záujmy našich používateľov a posúdiť efektívnosť reklamy.
 • Funkčné súbory cookie
  Tento typ súboru cookie si zapamätá vaše predvoľby pre nástroje, ktoré nájdete na našej webovej lokalite, takže ich pri každej návšteve nemusíte opakovane nastaviť. Niektoré z nich spravujú tretie strany. Môžu napríklad určiť, či najprv vidíte najnovšie alebo najstaršie pripomienky týkajúce sa článku. Môžu nám tiež pomôcť pozdraviť vás podľa mena alebo si pamätajú váš výber jazyka alebo regiónu).
 • Cielené/sledovacie súbory cookie
  Tieto súbory cookie sa používajú na analýzu toho, ktorá reklama môže byť pre používateľa webovej najrelevantnejšia na základe oblastí webovej lokality, ktoré návštevník navštívi používateľ.

Ovládanie mojich súborov cookie

Všetky moderné prehliadače vám umožňujú zistiť, aké máte súbory cookie a ako ich vymazať jednotlivo alebo v celom rozsahu, a to zmenením nastavení súborov cookie. Nastavenia súborov cookie sa zvyčajne nachádzajú v ponuke „možnosti“ alebo „predvoľby“ vášho prehliadača. V opačnom prípade by ste mali použiť možnosť „Pomoc“ vo svojom prehliadači. Užitočné môžu byť aj tieto odkazy:

 • Nastavenie súborov cookie v prehliadači Chrome
 • Nastavenie súborov cookie v prehliadači Firefox
 • Nastavenie súborov cookie v prehliadači Internet Explorer
 • Nastavenie súborov cookie v prehliadači Safari

Súbory cookie môžete zablokovať aktiváciou nastavení v prehliadači, pričom budete mať možnosť odmietnuť nastavenie všetkých alebo niektorých súborov cookie. Ak však používate nastavenia prehliadača na zablokovanie všetkých súborov cookie (vrátane základných súborov cookie), nemusíte mať prístup k všetkým častiam našej webovej lokality. Snažíme sa sprístupniť všetky časti našej webovej lokality všetkým, ale ak zablokujete niektoré súbory cookie, predovšetkým nevyhnutne potrebné súbory cookie, môže byť váš prístup narušený. Pokiaľ ste neupravili nastavenia prehliadača tak, že odmietne súbory cookie, vydá náš systém súbor cookie hneď, ako navštívite našu webovú lokalitu.

Pri prvej vašej návšteve našej webovej lokality sa vygeneruje kontextová hlavička s upozornením na tieto zásady ochrany osobných údajov a zobrazí znova sa iba vtedy, ak časom zmeníte nastavenia súborov cookie.

Používanie služby Google Analytics

Službu Google Analytics používame na „analytické“ účely, ako napríklad sledovanie vzorov prehliadania používateľov a zákazníkov a vytvorenie profilu pre vaše prispôsobené prostredie prehliadača. Služba Google Analytics je obľúbená webová analytická služba, ktorú zabezpečuje spoločnosť Google, Inc.. Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako používajú zákazníci našu webovú lokalitu.

Vaša voľba odhlásenia sa použije len na prehliadač, na ktorom si danú možnosť vyberiete, takže ak používate iné prehliadače, musíte sa odhlásiť v každom z nich. Toto odhlásenie je založené na súboroch cookie, takže ak vymažete súbory cookie, už nebudete odhlásení a budete musieť znova odhlásiť. Služba Google Analytics, prostredníctvom môžete ovládať nastavenia prehliadača: zrušiť. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Marketing

Vaše osobné údaje, ako napr. vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, atď., môžeme používať my sami alebo prostredníctvom našich subdodávateľov tretích strán, a to na účely propagačných materiálov, ktoré sa týkajú aj našich služieb, produktov, webovej lokality služieb a žiadosti, ktoré sa týkali:

 • (i) našich obchodných partnerov a pridružených spoločností; (ďalej spolu len „marketingové pridružené spoločnosti), o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať. 

  Môžeme tiež zdieľať a zverejňovať osobné informácie našim marketingovým, pridruženým spoločnostiam, s cieľom predložiť vám rôzne marketingové ponuky, ktoré považujeme my alebo naši marketingoví partneri za dôležité pre vás. Naše marketingové pridružené spoločnosti môžu používať tieto osobné informácie na rôzne marketingové techniky, ako sú priame e-mailové, SMS a telefónne marketingové účely. 

  Bez ohľadu na vaše právo na súkromie vám poskytneme v rámci takýchto marketingových materiálov a v rámci nášho softvéru kasína možnosť odmietnuť dostávania ďalších marketingových ponúk od nás alebo od našich marketingových pridružených spoločností.

Bezpečnosť

Pre RedKings.com je veľmi dôležité zaručiť, že zostanú vaše osobné a finančné informácie 100 % bezpečné a dôverné. Používame priemyselné štandardné bezpečnostné protokoly (128-bitová technológia šifrovania údajov SSL), s cieľom zabezpečiť, že sa všetky transakcie vrátane vkladov a výberov vykonávajú úplne bezpečne. Táto technológia vás ochráni pred tým, aby niekto iný zachytil vaše informácie počas prenosu medzi vami a RedKings.com.

Obmedzenie dôvernosti

Z právnych dôvodov sa za určitých okolností môže od RedKings.com požadovať, aby zverejnila vaše osobné údaje. Medzi tieto dôvody môže patriť:

 1. 1) ochrana a obrana našich práv a majetku;
 2. dodržiavanie súdnych konaní, ktoré nám boli doručené. Okrem toho si vyhradzujeme právo na zverejnenie vašich osobných údajov, vrátane identifikácie hráčov, mena, poštovej adresy, fakturačnej adresy, e-mailovej adresy a/alebo telefónneho čísla, tretím stranám, ak to považujeme za potrebné alebo vhodné v súvislosti s vyšetrovaním podvodu, porušenia duševného vlastníctva, pirátstva alebo inej nezákonnej alebo zakázanej činnosti, ktorá by nás mohla vystaviť právnej zodpovednosti.